Rối loạn cương có liên quan lo âu và trầm cảm ở nam giới trẻ tuổi

Thẻ: , , , , , , | Comments: 0 | Tháng Tư 5th, 2022

Đúng! Tạp chí Y học Giới tính vừa đăng một nghiên cứu trên 314.761 bệnh nhân trẻ tuổi tại Hoa Kỳ. Các tác giả phát hiện những bệnh nhân rối loạn cương dương được phát hiện lo âu và trầm cảm trước đó cao hơn. Ngoài ra, những bệnh nhân rối loạn cương dương có tỷ lệ phát triển lo âu và trầm cảm về sau cũng cao hơn. Như vậy, giữa rối loạn cương dương và tình trạng sức khỏe tinh thần có mối quan hệ nhân quả.

Nhiều nghiên cứu trước đầy đã chứng minh mối liên quan giữa rối loạn cương dương và các tình trạng sức khỏe tâm thần như lo âu và trầm cảm, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ nhân quả giữa những tình trạng này vẫn khó xác định. Cụ thể, trầm cảm và lo âu đã được xác định là các yếu tố nguy cơ của rối loạn cương dương. Mặt khác, những nghiên cứu trước đây cũng cho thấy rằng mắc rối loạn cương dương có thể khiến một người phát triển trầm cảm hoặc lo âu. Vậy, có hay không mối quan hệ nhân quả hai chiều và tình trạng sức khỏe tinh thần ở nam giới trẻ tuổi?

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu này, nhóm tác giả đã xem xét dữ liệu sức khỏe của 314.761 bệnh nhân Hoa Kỳ trong độ tuổi từ 18-40 tuổi được chẩn đoán rối loạn cương dương từ năm 2009 đến năm 2018. Tiếp theo, những bệnh nhân nào trong số này đồng thời mắc bệnh lo âu, trầm cảm hoặc đang dùng ít nhất hai loại thuốc tâm thần được kê đơn được lọc ra. Sau đó, nhóm nghiên cứu bắt cặp để đối chiếu các cá nhân trong nhóm này với nhóm nam giới không có rối loạn cương dương theo tuổi tác, khu vực địa lý, tiền sử tăng huyết áp, năm xuất hiện và chỉ số Bệnh tật Charlson (CCI). Tổng cộng, họ kết hợp 181.402 bệnh nhân rối loạn cương dương với 181.402 bệnh nhân đối chứng.

Các tác giả đã xem xét chẩn đoán trầm cảm và lo âu của bệnh nhân ở bốn thời điểm khác nhau: 12 tháng trước khi chẩn đoán rối loạn cương dương, và sau khi được chẩn đoán rối loạn cương dương 12, 24 và 36 tháng. Kết quả, những bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn cương dương có tỷ lệ chẩn đoán lo âu và trầm cảm cao hơn so với nhóm không mắc rối loạn cương dương.

Cụ thể, có 17,1% nam giới được chẩn đoán trầm cảm hoặc lo âu trước khi được chẩn đoán rối loạn cương dương, so với 12,9% nhóm chứng. Tỷ lệ chẩn đoán lo âu và trầm cảm sau này cao hơn ở nam giới mắc rối loạn cương dương. Ghi nhận ở thời điểm 12 tháng sau chẩn đoán rối loạn cương dương là 11,7% so với 6,3%. Tương tự, ở thời điểm 24 tháng sau chẩn đoán là 14,5% so với 9,0%. Ở thời điểm 36 tháng sau khi chẩn đoán rối loạn cương dương là 15,9 % so với 10,6%.

Nguồn: Adomonline

Những phát hiện này phù hợp với nghiên cứu trước đây đã chứng minh mối liên hệ giữa rối loạn chức năng tình dục và tình trạng sức khỏe tâm thần. Từ đó, nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc tầm soát lo âu và trầm cảm ở nam giới mắc rối loạn cương dương, đặc biệt là nam giới trẻ tuổi. Những người này có thể cảm thấy ngại nói về những lo lắng về sức khỏe tâm thần của họ với các bác sĩ của họ.

Ngoài ra, các tác giả của nghiên cứu này ủng hộ việc tránh làm trầm trọng hóa việc phát hiện rối loạn cương dương ở nam giới dưới 40 tuổi. Nhiều bằng chứng cho thấy nam giới trẻ tuổi mắc rối loạn cương dương nhiều hơn so với những báo cáo đã được công bố trong lịch sử. Nên khẳng định với bệnh nhân rằng rối loạn cương dương có thể ảnh hưởng đến nam giới ở mọi lứa tuổi. Từ đó có thể giúp giải quyết sự kỳ thị xung quanh chủ đề này và giúp những người này mạnh dạn điều trị để cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

Thạc sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước Bác sĩ nam khoa

Nguồn:

Manalo, T.A., Biermann, H.D., Patil, D.H., & Mehta, A. (2022). The Temporal Association of Depression and Anxiety in Young Men With Erectile Dysfunction. The Journal of Sexual Medicine, 19(2), 201-206. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.11.011