Tác động qua lại của rối loạn tình dục, trầm cảm và hôn nhân không viên mãn

Thẻ: , | Comments: 0 | Tháng Năm 8th, 2023

Giới thiệu chung

Rối loạn tình dục, các vấn đề sức khỏe tâm thần và mối quan hệ thường có liên quan. Các nghiên cứu trước đây cho thấy ảnh hưởng qua lại giữa chất lượng mối quan hệ và sự hài lòng tình dục. Nếu một người hài lòng trong mối quan hệ, họ có nhiều khả năng hài lòng tình dục. Ngược lại, nếu một người không hài lòng tình cảm thì có nhiều khả năng không hài lòng tình dục.

Sức khỏe tinh thần cũng có thể ảnh hưởng sự hài lòng tình dục và mối quan hệ. Đặc biệt, trầm cảm có thể ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ và sức khỏe tình dục.

Một nghiên cứu gần đây đã khám phá rối loạn tình dục liên quan thế nào đến sự hài lòng và trầm cảm hôn nhân. Các tác giả đã khảo sát một mẫu gồm 100 cặp đôi dị tính ở Brazil.

Nghiên cứu được thực hiện thế nào?

Các cặp đôi, những người được chọn cho nghiên cứu thông qua Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục Điều dưỡng (CAENF) của Đại học Liên bang São Paulo, được yêu cầu hoàn thành ba đo lường khác nhau:  Bảng kiểm về sự hài lòng tình dục Golombok-Rust (GRISS), Bảng kiểm về sự hài lòng hôn nhân Golombok-Rust (GRIMS) và Bảng kiểm về trầm cảm Beck (BDI).

Mỗi người tham gia hoàn thành bảng câu hỏi riêng lẻ để phần trả lời của người này sẽ không ảnh hưởng đến người còn lại. Tuy nhiên, bảng câu hỏi của cặp đôi được đánh số để so sánh câu trả lời khi phân tích. Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu từ tất cả những người tham gia. Từ đó, rối loạn tình dục được xác định liên quan đến trầm cảm và chất lượng mối quan hệ.

̣Nguồn hình: PsyPost

Kết quả ra sao?

Theo các nghiên cứu trước đây, rối loạn tình dục có liên quan chặt chẽ với không hài lòng hôn nhân. Mối liên quan này có thể là do một số yếu tố. Nếu đang gặp phải rối loạn tình dục, một người có thể ít thân mật với bạn đời hơn và tình cảm có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu một người không hài lòng trong mối quan hệ của họ, có thể họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn về tình dục với bạn tình của mình. Các dấu hiệu có thể bao gồm thiếu ham muốn, tần suất quan hệ tình dục ít hơn.

Trong nghiên cứu này cũng phát hiện trầm cảm có liên quan đến không hài lòng hôn nhân. Một lần nữa, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến mối liên quan này. Một người đang đấu tranh với trầm cảm có thể thoái lui khỏi mối quan hệ của họ. Từ đó, việc ít quan hệ có thể ảnh hưởng đến hài lòng mối quan hệ của cả hai. Ngược lại, một người không hài lòng sâu sắc trong tình cảm có thể khởi phát trầm cảm.

Kết luận

Những phát hiện này củng cố tầm quan trọng của hỗ trợ bệnh nhân rối loạn tình dục có kèm trục trặc mối quan hệ hoặc sức khỏe tâm thần. Điều trị các tình trạng sinh học góp phần gây ra rối loạn tình dục là quan trọng. Tư vấn hoặc trị liệu tâm lý để hỗ trợ mối quan hệ hạnh phúc cũng quan trọng không kém.

BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

(biên dịch)

Tài liệu tham khảo:

Galati, M.C.R., Hollist, C.S., do Egito, J.H.T., Osório, A.A.C., Parra, G.R., Neu, C., & de Moraes Horta, A.L. (2023). Sexual dysfunction, depression, and marital dissatisfaction among Brazilian couples. The Journal of Sexual Medicine, 20(3), 260-268. https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdac004