Contact Us

Phòng khám và tư vấn Nam khoa và Y học giới tính Bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị làm mục tiêu

DR PHƯỚC NAM KHOA
Phòng 7.33 Block B
Tòa nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10" data-map-zoom="16">

SEND US MESSAGE

    CONTACT US

    Andrology Doctor Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

    0914185906

    https://bacsiphuocnamkhoa.com/

    Flat No 7.33, Charmington La Pointe Building, 181 Cao Thang Street, 12 Ward, 10 District, Ho Chi Minh City