31

Th5, 2021

Sùi mào gà

Thẻ: , ,

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp. Bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus – virus gây u nhú ở người) gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một…

Xem chi tiết